Table of contents - 1997/1998, Volume 3/4, Number 1

  • Editor

Abstract

BIOPOIESIS

1) Artur ŠTERN: Biopoiesis in Biopoietics

2) Aldo Carlo CAPELLINNI: Psychokinetic Aspects in the growth of Children

3) Miha JAVORNIK: Psycogenesis of Cultural Heroes

4) Bogomir NOVAK: Power Menagement in Focus


STUDY THEME

1) Charles SUSANNE, Martine VERCAUTEREN, Ester REBATO, Javier ROSIQUE, Iciar SALCES: Growth and Nutrition


ANTHROPOLOGY OF HEALTH AND SICKNESS

1) Borut Telban: Sickness and Time in a Sepik Community / Bolezen in čas v sepiški skupnosti

2) Mojca Juričič: Medical Anthropology in the Health Care System / Medicinska antropologija in zdravstveno varstvo


ANTHROPOLOGY IN SCHOOL

1) Bogomir NOVAK: Problem uvajanja novih učnih vsebin v šole

2) Robi KROFLIČ: Antropologija v šoli

3) Janez KOLENC-GREGORIČ: Racionalna evalvacija učnega načrta socoiologija z vidika zastopanosti antropoloških učnih vsebin in ciljev

4) Janez JUHANT: Antropologija in etika ter problem vzgoje


INTERVIEW

1) Robin DENELL


OBITUARIES

1) Jože VOGRINC, Boris KAVUR: Iztok Saksida–Sax (1953–1998): Biografija in bibliografija

2) Marianne TAX CHOLDIN: An International Childhood: Seeing the world with Sol Tax


BOOK REVIEWS

1) Borut Telban: Michael JACKSON: At Home in the World

2) Marija Štefančič: Eva B. BODZSAR, Charles SUSANNE (ed.) Secular Growth Changes in Europe

3) Saša Cvahte: Marija Štefančič, Urška Arko, Vida Brodar, Fina Dovečar, Mojca Juričič, Metka Macarol-Hiti, Petra Leben-Seljak, Tatjana Tomazo-Ravnik: Ocene telesne rasti in razvoja otrok in mladine v Ljubljani

4) Boris Kavur: William NOBLE, Ian DAVIDSON: Human Evolution, Languahge and Mind


RESEARCH AND STUDY REPORTS

1) Petra Leben-Seljak: Antropološka analiza poznoantičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice

2) Artur Štern: Metabiology of Religion

3) Bogomir Novak, Janez Kolenc: International Comparative Researching of Political Socialization (1994- 1996)


CONFERENCE REPORTS

1) Artur ŠTERN: Biopoiesis: novi evolucijski vidiki antropologije in njej sorodnih ved

2) Tatjana TOMAZO-RAVNIK: XI. Kongres Evropskega antropološkega združenja

3) Boris KAVUR: Mednarodna okrogla miza o vprašanju musterjenske koščene piščali iz Najdišča Divje Babe

Published
1998-06-30